Ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego

 

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i JPK,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i raportów RMUA,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S i ZUS.