Księgi handlowe

 

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i JPK,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i raportów RMUA,
 • sporządzanie sprawozdania rocznego,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S i ZUS.