Pełna obsługa kadrowa

 

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji zatrudnienia pracownika,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z ustaniem zatrudnienia,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych pracowników,
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych Pit 11,
 • przygotowywanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.